ver. 1.19
 

Výroba dílů 29.9.2015  13:35

Rozměry jsem zvolil zhruba "od oka" podle rozměrů odřezků. Jediné na co jsem si dával pozor, byl směr let na křídlech, aby se náhodou časem neohnula.

Díly jsem vyřezal "šukalkou" (přímočará kmitavá pila) a srovnal na pásové brusce.

Výroba dílů
Výroba dílů