ver. 1.19
 název nalezená shoda
Ostatní  Kolébka  nábytek

Když už jsme doma v "blaženém očekávání", nechal jsem se vyhecovat k výrobě kolébky...